dijous, 15 de gener de 2015

MESURES , MAGNITUDS I UNITATS- MESURES , MAGNITUDS I UNITATS.

- MESURES : Una mesura és un valor numerico o magnitud d'algun atribut fisic d'un objecte , com per          exemple la longitud , la capacitat , el volum o el pes , obtiongut per experimentacio mitjançant metodes empirics i expressat segons uns patrons , les unitats de mesura determinats per alguna norma estandar , com poden ser el metre , litre , quilogram . El terme també s'utilitza per anomenar el procés per a arribar a obtenir el valor d'una determinada magnitud.

- MAGNITUDS : Una magnitud física és qualsevol propietat natural que pot ser quantificada a partir de la mesura o del càlcul matemàtic, els possibles valors s'expressen en forma d'un número i, generalment , una unitat de mesura.

- UNITATS : Una unitat Una unitat de mesura és una quantitat estandarditzada d'una determinada magnitud física. En general, una unitat de mesura pren el seu valor a partir d'un patró o d'una composició d'altres unitats definides prèviament; les primeres es coneixen com unitats bàsiques o fonamentals, mentre que les segones s'anomenen unitats


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada