divendres, 28 de març del 2014

PITAGORES EGIPCI


Feien servir una corda de cualsevol distancia amb 12 nucs, tots els nucs a la mateixa distancia un de l'altre per a fer una angle de 90º. Hi ha infinits tipus de terns pitagórics, un tern pitagòric és format de tres nombres naturals ab i ctals que a²+b²=c².
Els primers terns pitagòrics primitius són (3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (9, 40, 41), (11, 60, 61), (12, 35, 37), (13, 84, 85), (16, 63, 65), (20, 21, 29)...

divendres, 14 de març del 2014

Pitàgores egipci


Haciendo 12 puntos a la misma distancia  se coge del extremo de la cuerda, los numeros 3,  4 y 5 ahi que unirlos para que salga un triangulo y asi poder sacar un angulo de 90º. Al igual que existe esta "terna Pitagorica" existen muchas otras para poder sacar distintos angulos y formas geometricas tal como: Estos son los ternos primitivos.(3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (9, 40, 41), (11, 60, 61), (12, 35, 37), (13, 84, 85), (16, 63, 65), (20, 21, 29)...
Las ternas pitagóricas pueden clasificarse de dos maneras, primitivas o no primitivas. Una terna pitagórica primitiva es aquella en la que el máximo común divisor de ab y c es 1.
 1.En que consistia el mètode egipci que practicàrem al pati?En fer dos lines perpenticulars.
2.Per a què feien servir aquest mètode?Per a fer un angle de 90º
 3.Quin era el problema que tractaven de resoldre?Com fer una angle de 90º en un corda i 12 punts
4.Quins nombres utilitzaven? 3,4 i 5  Per què aquests nombres?Perqe son el mes baixets i son els mes facils.
5.Hagueren pogut utilitzar alguna altra "Terna Pitagòrica"?Si  Quantes ternes d'aquestes creus que podran existir? Nian infinitat de ternes Pitagoriques (3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (9, 40, 41), (11, 60, 61), (12, 35, 37), (13, 84, 85), (16, 63, 65), (20, 21, 29)...
 
El último teorema de Fermat, postulado por Pierre de Fermat alrededor de 1637, plantea que no existen ternas no triviales (como a = b = c = 0 o a = 1, b = 0, c = 1) análogas a las ternas pitagóricas con números naturales, generalizando para exponentes mayores que dos. En notación moderna:
La ecuación:
z^n=x^n+y^nno tiene solución si n>2 con xyzn naturales.
Durante más de 300 años, Andrew Wiles consiguió demostrarlo en 1995, utilizando para ello, herramientas matemáticas muy avanzadas.
Teorema de Pitágoras
En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de loscatetos.
Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes  a \, y  b \,, y la medida de la hipotenusa es  c \,, se establece que:
(1)  c^2 = a^2 + b^2 \,

Pitàgores egipci

Varem eixir al pati amb el professor amb un simple cordell i un rotulador. 

Medirem 12 parts exactes i desprès agarrarem i comprovarem que estava tot exacte.A continuació varem  medir 3 punts i oh agafarem , desprès  4 punts mes endavant i també oh agafarem, i per ultim dels  5 punts finals varem agafar el ultim extrem i el varem ajuntar amb el altre extrem dels 3 punts, formant un angle recte exacte com es mostra en la foto:

Pitàgores egipci

Per a comprovar com es fea un angle recte vam ixir al pati en un cordell i en un rotul.
Mos vam dividir en dos grups i vam medir mes o menys del muscle a la ma i aixi 12 voltes marcanto en el rotul per a que ixqueren les mateixes mides, una volta fet aixo vam agarrar els 3 primer punts els 4 seguents i els 5 seguents entre tres persones per a formar el angle recte.

Ternas Pitagoricas.

Salimos al patio, y intentamos hacer un ejercicio que nos indico Salelles que consistia, en intentar hacer un angulo recto con una cuerda, haciendo 12 puntos a la misma distancia y con una "Terna Pitagorica" la de coger el extremo numero 3, el 4 y el 5 y unirlos para que salga un triangulo y asi poder sacar un angulo de 90º(Recto) al igual que existe esta "terna Pitagorica" existen muchas otras para poder sacar distintos angulos y formas geometricas tal como: 

 cualquier terna pitagórica se puede asociar con las longitudes de dos catetos y una hipotenusa, formando un triángulo rectángulo.

Pitàgores egipci

METODE PITÀGORES EGIPCI

Varem ixir al pati amb un cordell, unes tisores i un rotu.
Varem procedir a medir 12 trosos de codell exactes agafant el tros de la punta medint-lo desde la ma fins al muscle i a continuació varem procedir a acafar eixe tros i anar doblant-lo desde el punt per poder medir-los tots exactament iguals.
A continuació varem procedir a medir 3 punts i agafar deixè extrem, desprès de 4 punts me endavant varem agafar deixè extrem, i per ultim dels ultims 5 punts varem agafar el ultim extrem i el varem ajuntar amb el altre extrem dels 3 punts, formant aquest forma:

 

dijous, 13 de març del 2014

pitagores

Vàrem eixir al pati i ens va donar un tros de fil, teníem que marcar 12 punts a la mateixa distància, una vegada fetes totes les marques cada persona se'n carregava d'agafar un tros, la primera persona agafava  dels dos extrems, una segona agafava on s'hi trobava la marca número tres, la tercera persona de la que i feia set.
Una vegada ens havíem posat els tres membres en les seues marques estiràvem el cordell i com a resultat  hi veiem un triangle rectangle, és a dir, que hi posseia un angle de 90º


ací et deixe més ternes pitagòriques que  he trobat:
( 3 , 4 , 5 )( 5, 12, 13)( 7, 24, 25)( 8, 15, 17)
( 9, 40, 41)(11, 60, 61)(12, 35, 37)(13, 84, 85)
(16, 63, 65)(20, 21, 29)(28, 45, 53)(33, 56, 65
(36, 77, 85)(39, 80, 89)(48, 55, 73)
(65, 72, 97)

pont K'nex

Vam arivar a clase i el profesor ens va asignar una caixa amb tot el materia necesari per a comensar a construir els ponts , am la ajuda de un prospecte vam comensar a montar el pont , el primer van ser els pilars i la base , una vega teniem el pont complet varem pasar a la part electronica , varem colocar dos microswtchs fixats amb cola blanca per a que no si menejaren cuan el pont arivara al final del seu recorregut , el circuit gastava una corrent de 12 v pero ens vam donar conter que si gastavem una corrent de 7 el pont funcionava millor .
Per a mi el mes dificil a sigut el ajustar els microswitchs  per a que no si menejaren del lloc ya que  si no estaven ven subjectos el pont pasava per damunt de aquest sense pararse .

)

divendres, 7 de març del 2014

Prezi

Hola Joan açi tens el meu prezi de la celula eucariota.


Pont K'Nex

Este es el resultat del treball de k'nex que vam fer, com podeu observar, cuan el pont toca el microswitch s'apara, i cambiant el doble commutador de sentit, el pont girava en sentit contrari fins al altre microswtch, i aixi successivament.
Al final hi ha un problema degut als bots que provocaven les peses del pont i els microswitch. Finalment consegirem l'objectiu.

Pont de k´nex grup:Adria Gonzales Aitor Bono i jo

Pont de k'nex

Per a fer el pont de K´nex nia qe siguir unes instrucions en fulla o lo que en diu el mestre.
Primer es muntava les peses del pont, depues agafavem dos micro-switch i eu apegaven en cola blanca ales peses del pont, per a que el pont  domes tinga dos funcions,em agafat cables i en soldadors eu em soldat als cables del doble conmutador ,com el alimentador era de 12V li vam provar a posar el alimentador de 7V i ara va molt millor i no s'enganxa tant. El nostre equip no eu a tingut molt dificil, esta compots per Adria Gonzales Aitor Bona i jo.Fer aquest pont a sigut una tasca difertida

Nou video de la millora del pont k'nex

Projecte k'nex pont automatitzat

Ací està el vídeo del projecte k'nex del meu grup, que li hem fet unes millores estètiques i també un segon pont, com el alimentador era de 12V li vam provar a posar el alimentador de 7V i ara va molt millor i no s'enganxa tant. 
Un vídeo amb el funcionament:
dimarts, 4 de març del 2014

NOTICIAS SOBRE VIEVEROS


NASA (agencia espacial estadounidense) informó que se encuentran preparando un viaje a la luna para el 2015, piensan enviar un pequeño vivero con el que tratarán de cultivar nabos, berros y albahaca, con el propósito de desarrollar la horticultura para alimento humano en la superficie lunar.

Para este primer intento de germinación, la NASA desarrollo una cámara sellada que enviaran a bordo de la nave privada que resulte ganadora del Premio Lunar X de Google, la cual arrancó en 2007.

La agencia espacial asegura, que su idea es desarrollar una cámara de cultivo simple y sellada que pueda sostener la germinación en un periodo de cinco a diez días en la luna. Está contendrá un filtro de papel con nutrientes disueltos dentro de ella, para así poder alimentar a un centenar de semillas de berros, diez semillas de albahaca y otras diez de nabo.

Carro que reduce los costos de cosecha en olivo


Un carro recolector que facilite el proceso de cosecha de los pequeños y medianos olivicultores, disminuyendo sus costos y generando mayores rendimientos y estándares de calidad, es el objetivo de un proyecto que ejecuta el empresario agrícola Francisco Pretel y que cofinancia la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura.

Este proyecto busca obtener una maquinaria que permita aumentar la competitividad de pequeños y medianos agricultores, que se ven afectados por la escasa y cara mano de obra existente en la zona, que sea de bajo costo y que permita mejorar el proceso de cosecha con el uso del carro y las cosechadoras vibradoras manuales”, informa Pretel.                                           

Agricultura


Agricultura sostenible. Alertan por la degradacion del suelo agricola.

05/12/2012 - Agronomía


Un reciente informe de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO) sobre las perspectivas mundiales de la sostenibilidad de la agricultura, destaca datos preocupantes como la grave escasez de agua en la agricultura, una alta degradacion que afecta al 25% de la superficie agricola mundial o un retroceso anual de tres decimas en el crecimiento de la produccion agricola para los proximos años (del 2% al 1,7%).

La FAO insta, por ello, a una mayor implicaci
on de los gobiernos en la lucha por crear un entorno favorable para una agricultura prospera y sostenibilidad, asi como, un aumento de la productividad. Naciones Unidas realiza en el informe un llamamiento para que aumente el apoyo a iniciativas privadas que fomenten mejores practicas agricolas y incrementen las ayudas al desarrollo a la agricultura.

Acolchado


El acolchado es una técnica de semiforzado que consiste en cubrir total o parcialmente el terreno de cultivo con una lámina de plástico u otros materiales alternativos. La técnica del acolchado con cubiertas impermeables se convertido en una práctica imprescindible en los cultivos hortícolas, ya que su efecto positivo ha sido extensamente estudiado y es de sobra conocido. Entre sus ventajas cabe destacar:
  • Mantiene la humedad del suelo al disminuir la evaporación, con lo que además de economizar un bien tan escaso como es el agua, facilita que las raíces de las plantas encuentren la humedad suficiente a poca profundidad.
  • A su vez, debido a la formación de esta humedad superficial, se reduce el lavado de elementos fertilizantes.
  • Mejora las condiciones térmicas del sistema radicular de la planta, incrementando la temperatura del suelo durante el día, mientras que por la noche, al dificultar la salida de radiación infrarroja de la superficie terrestre, retiene parte del calor. Estas propiedades se traducen en una mayor temperatura respecto del suelo desnudo y una amortiguación en sus fluctuaciones, lo que confiere precocidad al cultivo.
  • Como consecuencia del aumento de la temperatura y la humedad de suelo, se ve favorecido el proceso de nitrificación.
  • La cubierta actúa como barrera entre el suelo y los frutos, con los que se reducen considerablemente los problemas sanitarios, especialmente las podredumbres.
  • Si la cubierta utilizada es opaca, la falta de radiación solar evita el desarrollo de malas hierbas que compitan con el cultivo por los recursos hídricos y nutritivos.La planta que se riega a sí misma

Se trata de un tipo de ruibarbo que cuenta con unas hojas que canalizan el agua de la lluvia hacia sus raíces. Ésta es la única planta conocida en el mundo que es capaz de auto irrigarse.

Según el equipo de investigadores que la descubrieron, esta característica única le permite florecer en condiciones áridas extremas, al ser capaz de recolectar hasta 16 veces más agua que otras plantas de la región.

les llamó la atención a los investigadores por las posibles ventajas de sus excepcionalmente grandes hojas, que son muy diferentes de que suelen tener la mayoría de las plantas en el desierto.Esta planta canaliza el agua a través de sus hojas, que se encuentran orientadas hacia su base. Además, éstas están recubiertas de una película de cera que repele el agua, lo que contribuye a que el líquido se deslice sobre su superficie.
Así, incluso con la lluvia más escasa, el agua corre por las hojas del ruibarbo hasta su raíz principal. Los investigadores han descubierto que este agua luego penetra en el terreno hasta una profundidad de 10 centímetros, lo que ayuda a irrigar la planta. Eso es diez veces más profundidad que la que suele alcanzar el agua que cae en el suelo del desierto. 
Estan seguros de que se trata de una planta única. 

Las lluvias dejan la mejor siembra del cereal de invierno en tres años en Extremadura  08/01/2014

 Las lluvias de estos días dejarán la mejor siembra de cereal de invierno de los tres últimos años en Extremadura tras unas campañas anteriores marcadas por la dificultad del cultivo para echar raíces, según COAG. El presidente autonómico de la organización agraria COAG, Juan Moreno, ha señalado a Efe que las precipitaciones han supuesto un alivio para los agricultores extremeños después de que un noviembre seco hiciera prever otra vez un año malo. Sin embargo, las lluvias de la última mitad de diciembre y principios de enero han permitido que el cultivo del cereal de invierno experimente una situación que no se vivía en Extremadura desde hace algunas campañas.  Las lluvias recientes han sido moderadas, lo que ha hecho que la tierra se empapara, sin inundarse.   El cereal de invierno no requiere mucha lluvia, pero precisa de la humedad suficiente para poder desarrollarse.

El agua caída beneficia a otros cultivos, pero retrasa la aceituna

    "El campo espera, al menos, un año normal en este cultivo, y no sólo en algunas parcelas sino en general, pues no se recuerda una temporada buena desde hace algunos años", ha indicado el presidente autonómico de COAG.

COAG cree que las precipitaciones han supuesto un alivio para los agricultores

AUSA ESTA PRESENT EN CONEXPO


Març 4 del 2014

Ausa exposa aquests dies el 2014 CONEXPO el model més compacte de manipulador telescòpic T144Hx4 i el carretó elevador de terreny més poderosa C5400Hx
image

El T144Hx4 és el seu manipulador més petit , però és capaç de manejar càrregues de fins a 3,000 lliures amb un aixecament màxim de 13 peus 1IN i un abast màxim de 7 peus en els llocs de treball més estrets . Amb el seu acoplaor hidràulic ràpid , això pot encaixar cubs , trepants , escombriaires i qualsevol altre accessori SSL . Causa de les seves dimensions compactes , aquesta màquina pot rivalitzar amb una grandària mitjana SSL en usos on requereixen l'abast , la comoditat d'operador (l'entrada de costat, el volant ) i menys desgast de terra ( cap patinatge ) . El C500Hx4 , d'altra banda , és el carretó elevador més gran i pot gestionar fins a 11,000 lliures i aixecament d'altures fins 22peus .

ANDALUCIA I SUS CRISIS DE REGAR :)
Varios miles de agricultores andaluces –unos 4.000 según los convocantes- se han concentrado este medio día ante la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, para protestar contra el llamadotarifazo eléctrico aprobado por el Gobierno de la nación y que, según indican, hace inviable el futuro de muchas explotaciones agrarias. Los regantes se oponen a la desproporcionada subida de los costes eléctricos, que estiman en un sobrecoste anual de 37 millones de euros, al tiempo que exigen pagar por la potencia realmente consumida y no por la contratada.
En la protesta, que se ha llevado de manera sincronizada con la del resto de regantes de España, han participado las asociaciones andaluzas de regantes Feragua, Areda, Rega, Corehu, Feral, Coreca, Acoregra, Freshuelva, Asociación de Citricultores de Huelva Grupo Remolachero y las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y las cooperativas de Faeca. Para escenificar la situación a la que aboca el regadío la subida de los costes eléctricos, los regantes han llevado varios burros que portaban cántaros de agua.

Desarrollan primer invernadero climatizado con energía geotérmica

Mejora los rendimientos productivos y disminuye las pérdidas por las bajas temperaturasDesarrollan primer invernadero climatizado con energía geotérmica
El primer invernadero hortícola piloto, climatizado con energía geotérmica de baja temperatura, que permitirá mejorar los rendimientos productivos, disminuir las perdidas productivas debido a bajas temperaturas, a un bajo costo energético y económico, se puso en funcionamiento en la comuna de Lampa en Chile. El proyecto —único a nivel nacional— es cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional Metropolitano, y desarrollado por el empresario agrícola Sergio Aguilar.
   La energía geotérmica de baja temperatura es una tecnología usualmente considerada a medio camino entre la eficiencia energética y las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), ya que pese a utilizar energía presente en la tierra y provenir gran parte de ella desde el sol, requiere el consumo de energía eléctrica, para su funcionamiento.  De esta forma una gran parte de la energía que entrega el sistema, la obtiene desde el ambiente y otra pequeña desde el suministro eléctrico.
    La iniciativa —que trabajará con cultivos de rúcula, berro y menta— busca establecer el uso de bomba de calor geotérmica, para permitir el control de la temperatura de forma dinámica y así poder optimizar el aporte de calor al invernadero. En Chile, este tipo de tecnología hoy sólo es usada para fines residenciales y algunas aplicaciones industriales.
    La producción de cultivos bajo invernadero requiere regímenes térmicos de baja variabilidad y temperaturas mínimas más elevadas, superiores a 12º C, límite considerado como el mínimo. Por debajo de éste, las especies de hortalizas y flores ralentizan el crecimiento, presentan síntomas de deterioro y se afecta la productividad de los cultivos. 
Menos costes
    El coordinador de la iniciativa, Abdo Fernández, explica que el sistema que se está probando, lo que hace es bombear agua de un pozo a través de una máquina. Esta agua ingresa a unos 15ºC y se devuelve de inmediato a unos 8ºC. “Ese diferencial de temperatura —agrega— es el que se aprovecha para calentar el agua del sistema de acumulación de calor, desde donde luego se distribuye al invernadero por sistemas de calefacción ambiental y del agua, en el caso de las camas hidropónicas”.
    De ser positivos los resultados de este proyecto, el uso de geotermia —en estas instalaciones— podría reducir hasta en 50% los costos en energía. 
    También se pretende cuantificar si el uso de este sistema es conveniente en lo ambiental, reduciendo la cantidad de energía primaria utilizada para lograr una producción intensiva bajo invernadero y, por tanto, reduciendo la huella de carbono global de este tipo de cultivos.
    "Además de menores costos energéticos, se obtiene una mejor calidad de producto, ya que la planta está en condiciones más cómodas para desarrollarse. Esto puede provocar una producción incluso más temprana, lo que sumado a lo anterior, impactaría en mejores precios para el agricultor. Y por último, algo que nos interesa mucho, éste es un proyecto replicable para otras zonas del país, especialmente para las regiones del sur", destaca el ejecutivo de innovación de FIA y supervisor de la iniciativa, Rodolfo Cortés.

Residuos orgánicos convertidos en fertilizantes


Una planta industrial transformará residuos orgánicos en fertilizantes
El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario –Neiker-Tecnalia–, y la empresa guipuzcoana Ekonek van a levantar una planta piloto de tratamiento de residuos orgánicos con la finalidad de producir fertilizantes "de alto valor añadido", según sus promotores. La instalación permitirá aprovechar de una forma eficaz el material orgánico resultante de las plantas de biogás. 

centre de inovacio a Paiporta


. El Centro de Experiencias de la Fundación Cajamar Valencia, ubicado en la localidad de Paiporta, no deja de innovar y buscar nuevas variedades con las que ampliar el mercado de consumidores.
En una visita a los huertos de cultivo del centro se pueden admirar nuevas variedades de pimiento, tomate, sandía, calabacín, judía, lechuga, berenjena y calabazas. Los pimientos han evolucionado en forma, color y sabor. Ahora triunfan unos de pequeño tamaño, que los ingleses denomina 'dulce bocado' porque se pueden comer crudos como aperitivo y resultan muy apetecibles tanto por sus vivos colores como por su sabor dulzón.
En los últimos meses, la Fundación Cajamar Valencia ha obtenido cerca de 300 nuevas variedades de frutas y hortalizas con el objetivo de transferir al sector las posibilidades de cultivo y comercialización de cada una de ellas, contribuyendo a la mejora de la competitividad de los productos.
Cabe destacar los resultados obtenidos en tomate valenciano, cuyos ensayos se han basado en la posibilidad de mejora de sus características organolépticas a partir del manejo de una solución nutritiva con el nivel de salinidad adecuado.
Hay que señalar, como curiosidad, que en una exposición in situ sobre las variedades de tomates cultivadas en el Centro se podían contemplar hasta 30. Si bien en algunos casos las diferencias de colores, tamaños y formas eran sólo perceptibles a los ojos de los expertos. Pero no es menos cierto que hace unos años sólo se cultivaban cinco variedades distintas de tomates, cuando hoy podríamos hablar de casi 50.
Hace una par de décadas no era concebible comer una sandía sin pepitas, pero la agricultura ha evolucionado hasta tal extremo que ahora las pepitas son un complemento presente o no según el gusto del consumidor. En este continuo intento por hacer sandías a medida, el Centro de Experimentación de Paiporta exhibe los 12 calibres existentes de esta cucurbitácea tan refrescante. Así, la más pequeña apenas duplica el tamaño de una pelota de tenis y la más grande es una esfera inmensa sólo apta para grandes colectividades, una vez superado el problema del transporte. El número del calibre está definido por la cantidad de ejemplares que caben en una caja. Por lo que una sandia del calibre 6 será mediana y en cambio una del 2 es enorme pues sólo caben dos unidades en la caja.
Pero las experimentaciones también sirven para descartar iniciativas que nunca se sabe cómo funcionarán. La idea de hacer una sandía con la carne naranja en vez de roja no ha cuajado entre el consumidor por lo que en Paiporta se ha descartado seguir produciéndola.