dimarts, 24 d’abril del 2018

La DigestioLa Digestió

Que es la digestió:La digestió o païment és el procés biològic de transformació i degradació química dels aliments en nutrients, és a dir substàncies més senzilles i petites que poden ser absorbides i incorporades al metabolisme. La digestió és un procés que ocorre tant en els organismes pluricel·lulars com en les cèl·lules, com a nivell subcel·lular. L'aparell digestiu té un paper clau en la digestió de molts organismes pluricel·lulars.Organs i sistemes que intervenen: La boca: es a on comença el proces digestiu. Les glandules salivals: estan el la boca i son les encarregades de de produir la saliva que es mescla amb els aliments. 

Faringe: es un tubo curt situat a continuació de la boca i la uneix amb l'estomac. 
Epiglotis: es una especie de valvula que cubreix l'entrada de la laringe i que es mou cap a dalt i cap a baix, impedint que els aliments entren el ella i en la traquea tragar. 
Esofag: es un tub de uns 25 cm. que s'inicia en la faringe, travessa el diafragma i desemboca en el estomac. 
Estomac: Es un organ buit en forma de bolsa corbada. Te un orifici de entrada denominat cardias que impedix el reflux cap l'esofag, i un altre orifici d'ixida denominat pilor que es obri per permitir el pas dels aliments cap l'intesti que es tanca per impedir el seu flux. 
Intestí prim: es un tub de uns 7 metros de longitud. 
Resultat d'imatges de organos de la digestion
Vesicula biliar: es un organ que acumula un liquid denominat bilis el cual , en el proces de la digestio es expulsat en el intesti prim per favoreixer la digestio de grases. 

Fetge: Es la glandula mes gran del organisme. Es troba fora del tub digestiu. Fabrica un suc denominat bilis que s'almacena en la vesicula biliar y que sera abocada en el duodeno per intervenir en el proces digestiu. 
Pancrees: tambe es troba fora del tub digestiu y segrega el denominat suc pancreatic i el aboca en el duodeno per la degradacio dels aliments. El pancrees realitza una altra misió important que es la fabricaió de una hormona denominada insulina, i la seua misió es regular el nivell de sucre en la sanc. 
Intestí gros: Es la part final del tub digestiu, on es emagatzenen  temporalment els residus mentres es preparen les deixalles per expulsarlos al exterior.


Etapes de la digestió:


Ingestió: Serveix per col·locar el menjar a la boca i preparar-los per entrar al cos
Digestió mecanica i quimica: Mitjançant la masticacio s'esquincen i aixafen els aliments i posteriorment es produeix una acció mecanica i quimica a l'estomac; l'addició de substancies quimiques per degradarles molecules mes complexes en estructures mes simples.
Absorció: És el moviment de distribucio dels nutrients des del sistema digestiu fins als capilars del sistema circulatori i limfatic per un proces d'osmosi, de trasport actiu i difució.
Exreció: És l'acte de remoció de materials no ingerits del tracte digestiu a traves de la defecació.