dimarts, 5 de desembre del 2017

Malalties infeccioses

Víriques:Les infeccions víriques són freqüents en persones de totes les edats, però sovint semblen concentrar-se en els lactants i els nens. La majoria de les infeccions víriques infantils no són greus i inclouen diverses malalties com refredats
Bacterianes:Estat patològic d'un organisme , en patir la invasió d'un microorganisme , on el bacteri ha superat a tots els mecanismes de defensa de l'organisme humà en qüestió i li provoca un dany a un teixit o òrgan, amb manifestacions clíniques

Micòsi:Les micosis és una situació en la qual els fongs passen les barreres de la resistència del cos humà o animal i produeixen la infecció. És per tant el terme equivalent a malaltia fúngica o malaltia micòtica.Protozoosi:Las Protozoosis o Protozoasis son enfermedades infecciosas causada por Protozoos.
Prió:és un agent infecciós format principalment per proteïnes. Fins fa poc temps, es pensava que totes les malalties infeccioses eren transmeses per virus o bacteris. En el que fou una de les grans sorpreses de la medicina moderna, es va descobrir que certes malalties neurològiques infeccioses eren transmeses per agents semblants als virus, pel que fa a la grandària, però que només estaven formats per proteïnes. Aquestes malalties inclouen l'encefalopatia espongiforme bovina
Malalties infeccioses
  Imatge relacionada
 •   Bacterianes  
 •    
 •  Víriques
 •                                                                
 • Micosi (Fongs)    
 •                                                                
 • Protozoosi      
 •                                                                         
 • Priòniques
   
Víriques :Son les causades per el virus com per exemple 

*Grip
*La Varicel.la
 
Bacterianes:Son bacteris que poden provocar infeccions i malalties infeccioses en les l’espècie humana són abundants i poden afectar tots els aparells del cos per exemple :
 
 *Gastroentiritis             *Salmonella 
 
Micosi:és una situació en la qual els fongs passen les barreres de la resistència del cos humà o animal i produeixen la infeccio. És per tant el terme equivalent a malaltia fúngica o malaltia micòtica
 
*Tiña Podal
*Tiña Corporal
 
Protozoosi :Les protozoosis són malalties parasitàries provocades per protozous.
Ordenades, per incidència i causa de mort:
 
Malaria:Es transmitix atraves dels mosquits
ALZHEIMER

La Lluna Del Caçador

  LLUNA DEL CAÇADOR
Resultat d'imatges de lluna del caçador
 
 
 
 
Opinion: la meua opinió es que aixó es una farça  perquè diu que la terra cambia d'eix 
i si aixó pasara ,la vida humana no existiria ;alomijor aquesta foto es el reflex de alguna cosa (nube ,mar ...)per aixo ixen com si aguera dos sols pero en veritat es el sol que reflexa a la lluna y fa esa ilusio optica

Treball sobre els Virus i el VIH


                           Malalties infeccioses  Imatge relacionada
 • Víriques                                                                                               
 • Bacterianes                                                                      
 • Micosi (Fongs)                                                                   
 • Protozoosi                                                                              
 • PriòniquesVíriques :Son les causades per el virus com per exemple 

*Grip Resultat d'imatges de la grip    *La Varicel.laResultat d'imatges de la varicela

Bacterianes:Son bacteris que poden provocar infeccions i malalties infeccioses en les l’espècie humana són abundants i poden afectar tots els aparells del cos per exemple :

*Gastroentiritis             *Salmonella

Resultat d'imatges de SALMONELLA
Imatge relacionada
Micosi:és una situació en la qual els fongs passen les barreres de la resistència del cos humà o animal i produeixen la infeccio. És per tant el terme equivalent a malaltia fúngica o malaltia micòtica.


Exemple

Resultat d'imatges de enfermedades micosiProtozoosi :Les protozoosis són malalties parasitàries provocades per protozous.
Ordenades, per incidència i causa de mort:

Malaria:
Resultat d'imatges de malaria


 • Priòniques:és un agent infecciós format principalment per proteïnes


Alzheimer Resultat d'imatges de alzheimer
dimecres, 29 de novembre del 2017

vacteries


"Malalties Infeccioses" 


 • Víriques
 • Bacterianes
 • Micòsi (Fongs)
 • Protozoosi
 • Priòniques


 • Víriques :
"Les malalties víriques són aquelles produïdes per la invasió, en el nostre organisme, de virus infecciosos. Existixen des de les més comunes i innòcues, com són els refredats, que solen ser la majoria, fins a les minories més greus i epidèmiques, com l'Ebola o el Sida. Tractament als virus no se'ls pot combatre amb antibiòtics, que, en canvi, sí que servixen per a destruir els bacteris. Per sort, hi ha uns quants fàrmacs, com la ribavirina i l'acyclovir, que poden contindre la propagació dels invasors vírics sense destruir les cèl·lules hoste"
Resultat d'imatges de enfermedades víricas
 • Bacterianes :
"Una malaltia bacteriana és aquella malaltia infecciosa causada per bacteris. Pot afectar plantes i animals de formes molt distintes. Este tipus de malalties, si hi ha tractament i el metge ho considera oportú, es poden tractar amb antibiòtics. De manera habitual el tractament que s'utilitza per a solucionar la majoria d'infeccions bacterianes de la pell són els antibiòtics d'ús tòpic. Encara que, depenent de l'extensió de la zona afectada, de la intensitat de la infecció i de la profunditat de la mateixa pot resultar més convenient la utilització d'un tractament sistèmic i deixar l'aplicació de l'antibiòtic tòpic com un recurs complementari"

Resultat d'imatges de enfermedades bacterianas

 • Micòsi (Fongs) :
"La micosi és la infecció per culpa d'un fong, que és difícil d'amagar i a més és molt contagiós. L'ungla afectada es torna més grossa que la resta i presa un color groc o marró (a vegades negre) . El fong pot afectar el llit de l'ungla i pot provocar inflamació i dolor.Un dels remeis casolans més popular és el de ficar les ungles infectades en una solució que mat el fong que causa la decoloració i les deformen. Les solucions que s'utilitzen normalment són el vinagre diluït, la pols blanquejadora i el peròxid d'oxigen."
Imatge relacionada


 • Protozoosi :

"Els protozous són considerats sers unicel·lulars simples que poden apareixen de manera individual o en colònies i constituïxen la manifestació més elemental de vida animal. Alguns d'ells són causants de malalties en els sers humans. El nivell de gravetat de les malalties causades per protozous poden anar des de lleus en els millors casos, i fins a mortals en els pitjors. El tractament que s'utilitza ben sovint és la cloroquina i també bacteris serquitarias, com a tractament recentment descobert."

Resultat d'imatges de protozoos
 • Priòniques :

"Les malalties priónicas són processos neurodegenerativos produïts pel metabolisme aberrant d'una proteïna priónica, que afecten sers humans i animals durant un període d'incubació prolongat, amb caràcter transmissible i evolució clínica fatal. Entre les seues manifestacions clíniques sobreïxen: demència, atàxia, insomni, paraplegies, parestèsies i conductes anormals. No hi ha tractament que cure, millore o controle els símptomes i signes d'estes afeccions, per la qual cosa hi ha respecte d'això nombrosos interrogants i opinions controvertides en la comunitat científica"Resultat d'imatges de enfermedades prionicas

Treball sobre els Virus i el VIH
"Malalties Infeccioses" 


 • Víriques

 • Bacterianes

 • Micòsi (Fongs)

 • Protozoosi

 • Priòniques


 • Víriques :
"Les malalties víriques són aquelles produïdes per la invasió, en el nostre organisme, de virus infecciosos. Existixen des de les més comunes i innòcues, com són els refredats, que solen ser la majoria, fins a les minories més greus i epidèmiques, com l'Ebola o el Sida. Tractament als virus no se'ls pot combatre amb antibiòtics, que, en canvi, sí que servixen per a destruir els bacteris. Per sort, hi ha uns quants fàrmacs, com la ribavirina i l'acyclovir, que poden contindre la propagació dels invasors vírics sense destruir les cèl·lules hoste"
Resultat d'imatges de enfermedades víricas
 • Bacterianes :
"Una malaltia bacteriana és aquella malaltia infecciosa causada per bacteris. Pot afectar plantes i animals de formes molt distintes. Este tipus de malalties, si hi ha tractament i el metge ho considera oportú, es poden tractar amb antibiòtics. De manera habitual el tractament que s'utilitza per a solucionar la majoria d'infeccions bacterianes de la pell són els antibiòtics d'ús tòpic. Encara que, depenent de l'extensió de la zona afectada, de la intensitat de la infecció i de la profunditat de la mateixa pot resultar més convenient la utilització d'un tractament sistèmic i deixar l'aplicació de l'antibiòtic tòpic com un recurs complementari"

Resultat d'imatges de enfermedades bacterianas

 • Micòsi (Fongs) :
"La micosi és la infecció per culpa d'un fong, que és difícil d'amagar i a més és molt contagiós. L'ungla afectada es torna més grossa que la resta i presa un color groc o marró (a vegades negre) . El fong pot afectar el llit de l'ungla i pot provocar inflamació i dolor.Un dels remeis casolans més popular és el de ficar les ungles infectades en una solució que mat el fong que causa la decoloració i les deformen. Les solucions que s'utilitzen normalment són el vinagre diluït, la pols blanquejadora i el peròxid d'oxigen."
Imatge relacionada


 • Protozoosi :

"Els protozous són considerats sers unicel·lulars simples que poden apareixen de manera individual o en colònies i constituïxen la manifestació més elemental de vida animal. Alguns d'ells són causants de malalties en els sers humans. El nivell de gravetat de les malalties causades per protozous poden anar des de lleus en els millors casos, i fins a mortals en els pitjors. El tractament que s'utilitza ben sovint és la cloroquina i també bacteris serquitarias, com a tractament recentment descobert."

Resultat d'imatges de protozoos
 • Priòniques :

"Les malalties priónicas són processos neurodegenerativos produïts pel metabolisme aberrant d'una proteïna priónica, que afecten sers humans i animals durant un període d'incubació prolongat, amb caràcter transmissible i evolució clínica fatal. Entre les seues manifestacions clíniques sobreïxen: demència, atàxia, insomni, paraplegies, parestèsies i conductes anormals. No hi ha tractament que cure, millore o controle els símptomes i signes d'estes afeccions, per la qual cosa hi ha respecte d'això nombrosos interrogants i opinions controvertides en la comunitat científica"Resultat d'imatges de enfermedades prionicas

MALALTIES INFECCIOSES:

VIRIQUES:Resultado de imagen de MALALTIES VIRIQUES

BACTERIANES:Resultado de imagen de malalties bacterianes Malalties

MICÒSI(FONG):Resultado de imagen de FONGS MALALTIA

PROTOOZOSI:Resultado de imagen de PROTOZOUS MALALTIA

PRIÒNIQUES:Imagen relacionada
Resultado de imagen de prion virus

Isòtops i Datacio amb C-14

 • Els isòtops en un  element químic són àtoms amb el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic

Resultat d'imatges de datacio amb c-14Resultat d'imatges de isòtop


La datació basada en el radiocarboni és un mètode de datació absoluta de mostres orgàniques basada en la determinació d'un isòtop radioactiu del carboni, el carboni-14.

Aquesta tècnica va ser descoberta i desenvolupada per Willard Frank Libby i els seus col·laboradors en l'any 1949 i va ser el motiu que se li concedís el premi Nobel de química el 1960

ISÒTOPS

QUÈ ES UN ISÒTOP?

Els isòtops d'un element químic són àtoms amb el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic. És a dir, els seus nuclis atòmics tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons.

Imatge relacionada


En la nomenclatura científica, els isòtops es denoten pel nom del corresponent element, seguit pel nombre màssic, separats habitualment per un guió, encara que alguns d'ells posseïxen noms especials. QUÈ ES EL CARBONI 14?


El carboni-14 (símbol 14C), també dit radiocarboni, és un isòtop radioactiu del carboni, amb un nucli format per 6 protons i 8 neutrons. . Els altres isotops de Carboni serien el 12, 13 i, el ja esmentat, 14. La seva presència als materials orgànics s'ha utilitzat com a base per al mètode de datació per radiocarboni que s'utilitza en arqueologia, geologia i hidrogeologia.Resultat d'imatges de ISÒTOPdijous, 16 de novembre del 2017

Isotops


 • ¿Que es un Isòtop?
Els isòtops d'un element químic són àtoms amb el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic. És a dir, els seus nuclis atòmics tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. El nom ve del grec isos, mateix, i topos, lloc, a causa del fet que ocupen el mateix lloc en la Taula periòdica dels elements.

El carboni-14 (símbol 14C), també dit radiocarboni, és un isòtop radioactiu del carboni, amb un nucli format per 6 protons i 8 neutrons. . Els altres isotops de Carboni serien el 12, 13 i, el ja esmentat, 14. La seva presència als materials orgànics s'ha utilitzat com a base per al mètode de datació per radiocarboni que s'utilitza en arqueologia, geologia i hidrogeologia.

ISÒTOPS

QUÈ ES UN ISÒTOP?

Els isòtops d'un element químic són àtoms amb el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic. És a dir, els seus nuclis atòmics tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons.


                             Resultat d'imatges de isotop


En la nomenclatura científica, els isòtops es denoten pel nom del corresponent element, seguit pel nombre màssic, separats habitualment per un guió, encara que alguns d'ells posseïxen noms especials. 

QUÈ ES EL CARBONI 14?

El carboni-14 (símbol 14C), també dit radiocarboni, és un isòtop radioactiu del carboni, amb un nucli format per 6 protons i 8 neutrons. . Els altres isotops de Carboni serien el 12, 13 i, el ja esmentat, 14. La seva presència als materials orgànics s'ha utilitzat com a base per al mètode de datació per radiocarboni que s'utilitza en arqueologia, geologia i hidrogeologia.


Imatge relacionada

Isòtops y carbono

¿Que son els isotops?
Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en número másico. Resultado de imagen de isotopos
C-14 ?

El carbono-1414C o radiocarbono, es un isótopo radiactivo del carbono, descubierto el 27 de febrero de 1940 por Martin Kamen y Sam Ruben. Su núcleo contiene 6 protones y 8 neutronesWillard Libbydeterminó un valor para el periodo de semidesintegración o semivida de este isótopo: 5568 años. Determinaciones posteriores en Cambridge produjeron un valor de 5730 años. Debido a su presencia en todos los materiales orgánicos, el carbono-14 se emplea en la datación de especímenes orgánicos.

divendres, 10 de novembre del 2017

Dataciò carbon-14

        ISÒTOP                                              
Els isòtops d'un element químic són àtoms amb el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic. És a dir, els seus nuclis atòmics tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. El nom ve del grec isos, mateix, i topos, lloc, a causa del fet que ocupen el mateix lloc en la Taula periòdica dels elements.
                  CARBON-14
La datació amb carboni 14 és una datació dels materials orgànics basada en el procés físic de la desintegració radioactiva. La matèria orgànica està composta fonamentalment de carboni. El carboni és fixat per les plantes a partir del CO2 de l'atmosfera. El carboni 14 presenta la peculiaritat que és inestable i es va desintegrant de forma contínua. De fet, el carboni 14 té una semivida de 5730 anys, és a dir que al cap d'aquest temps la meitat del 14C s'ha desintegrat. El carboni assimilat per les plantes pren una proporció estable entre l'isòtop 12 i el 14.
Així doncs, si s'obté una mostra de material orgànic i es processa al laboratori amb les tècniques adequades, hom pot determinar la proporció entre el 14C i 12C de manera que es pot arribar a determinar l'edat aproximada en què aquell material va deixar d'assimilar carboni, permetent de datar-lo i, indirectament, saber l'edat de l'objecte que en forma part.Resultat d'imatges de per què s'ha utilitzat l'isòtop del carboni anomenat C-14 per datar els fòssils.