dilluns, 1 de juny del 2015

GLOSARI

Llenguatge Java

El java es un llenguatge de programació utilitzat per a controlar el comportament d'una màquina normalment un ordinador. Cada llenguatge té una sèrie de de regles sintàctiques i semàntiques estrictes que cal seguir per escriure un programa informàtic.

avantatges
· Maneig automàtic de la memòria: el maneig de la memòria es fa automàticament i utilitzats el " "garbage collector"
· Llenguatge Multi-plataforma: el codi escrit en java es llegit per un intèrpret, per el qual el seu programa estarà en qualsevol plataforma.
· Programació Orientada a Objectes: paradigma molt utilitzat hui en dia que facilita i organitza molt la programació.
· Pot còrrer en el explorador i en dispositius mòbils.
· Fàcil de aprendre.
· A més gratis  

inconvenients
· Menys eficient.
· Requereix un intèrpret.
· Una mala implementació de un programa en java, pot resultar lent.Llenguatge C

El llenguatge C es un llenguatge de programació de propòsit general que ofereix economia sintàctica, control de fluix i estructures fàcils i un bon conjunt de operadors. No es un llenguatge de molt alt nivell, es un llenguatge menut.

 avantatges
· es altament transportable.
· acces a memoria de baix nivel mitjançant el us de punters.
· interrupcions al procesador amb unions.
· conjunt reduït de paraules clau.
· per defecte, el pas de paràmetre a una funció es realitza per valors.
· punters a funcions i variables estàtiques, que permiteixen una forma rudimentaria de encapsulat i polimorfisme.

 inconvenients
· encapsulació
· soport natiu per a programació multihilo i reds de ordinadors.
· recolecció de basura nativa.
· careix d'institucions d'entrada/salida, d'instruccions per a maneig de cadenes de caracters, queda per a llibreria de rutines.
· funcions aniuades, encara que, GCC te aquesta característica com a extenció.