dimarts, 5 de desembre del 2017

Malalties infeccioses

Víriques:Les infeccions víriques són freqüents en persones de totes les edats, però sovint semblen concentrar-se en els lactants i els nens. La majoria de les infeccions víriques infantils no són greus i inclouen diverses malalties com refredats
Bacterianes:Estat patològic d'un organisme , en patir la invasió d'un microorganisme , on el bacteri ha superat a tots els mecanismes de defensa de l'organisme humà en qüestió i li provoca un dany a un teixit o òrgan, amb manifestacions clíniques

Micòsi:Les micosis és una situació en la qual els fongs passen les barreres de la resistència del cos humà o animal i produeixen la infecció. És per tant el terme equivalent a malaltia fúngica o malaltia micòtica.Protozoosi:Las Protozoosis o Protozoasis son enfermedades infecciosas causada por Protozoos.
Prió:és un agent infecciós format principalment per proteïnes. Fins fa poc temps, es pensava que totes les malalties infeccioses eren transmeses per virus o bacteris. En el que fou una de les grans sorpreses de la medicina moderna, es va descobrir que certes malalties neurològiques infeccioses eren transmeses per agents semblants als virus, pel que fa a la grandària, però que només estaven formats per proteïnes. Aquestes malalties inclouen l'encefalopatia espongiforme bovina
Malalties infeccioses
  Imatge relacionada
 •   Bacterianes  
 •    
 •  Víriques
 •                                                                
 • Micosi (Fongs)    
 •                                                                
 • Protozoosi      
 •                                                                         
 • Priòniques
   
Víriques :Son les causades per el virus com per exemple 

*Grip
*La Varicel.la
 
Bacterianes:Son bacteris que poden provocar infeccions i malalties infeccioses en les l’espècie humana són abundants i poden afectar tots els aparells del cos per exemple :
 
 *Gastroentiritis             *Salmonella 
 
Micosi:és una situació en la qual els fongs passen les barreres de la resistència del cos humà o animal i produeixen la infeccio. És per tant el terme equivalent a malaltia fúngica o malaltia micòtica
 
*Tiña Podal
*Tiña Corporal
 
Protozoosi :Les protozoosis són malalties parasitàries provocades per protozous.
Ordenades, per incidència i causa de mort:
 
Malaria:Es transmitix atraves dels mosquits
ALZHEIMER

La Lluna Del Caçador

  LLUNA DEL CAÇADOR
Resultat d'imatges de lluna del caçador
 
 
 
 
Opinion: la meua opinió es que aixó es una farça  perquè diu que la terra cambia d'eix 
i si aixó pasara ,la vida humana no existiria ;alomijor aquesta foto es el reflex de alguna cosa (nube ,mar ...)per aixo ixen com si aguera dos sols pero en veritat es el sol que reflexa a la lluna y fa esa ilusio optica

Treball sobre els Virus i el VIH


                           Malalties infeccioses  Imatge relacionada
 • Víriques                                                                                               
 • Bacterianes                                                                      
 • Micosi (Fongs)                                                                   
 • Protozoosi                                                                              
 • PriòniquesVíriques :Son les causades per el virus com per exemple 

*Grip Resultat d'imatges de la grip    *La Varicel.laResultat d'imatges de la varicela

Bacterianes:Son bacteris que poden provocar infeccions i malalties infeccioses en les l’espècie humana són abundants i poden afectar tots els aparells del cos per exemple :

*Gastroentiritis             *Salmonella

Resultat d'imatges de SALMONELLA
Imatge relacionada
Micosi:és una situació en la qual els fongs passen les barreres de la resistència del cos humà o animal i produeixen la infeccio. És per tant el terme equivalent a malaltia fúngica o malaltia micòtica.


Exemple

Resultat d'imatges de enfermedades micosiProtozoosi :Les protozoosis són malalties parasitàries provocades per protozous.
Ordenades, per incidència i causa de mort:

Malaria:
Resultat d'imatges de malaria


 • Priòniques:és un agent infecciós format principalment per proteïnes


Alzheimer Resultat d'imatges de alzheimer