dilluns, 1 de juny de 2015

GLOSARI

Llenguatge Java

El java es un llenguatge de programació utilitzat per a controlar el comportament d'una màquina normalment un ordinador. Cada llenguatge té una sèrie de de regles sintàctiques i semàntiques estrictes que cal seguir per escriure un programa informàtic.

avantatges
· Maneig automàtic de la memòria: el maneig de la memòria es fa automàticament i utilitzats el " "garbage collector"
· Llenguatge Multi-plataforma: el codi escrit en java es llegit per un intèrpret, per el qual el seu programa estarà en qualsevol plataforma.
· Programació Orientada a Objectes: paradigma molt utilitzat hui en dia que facilita i organitza molt la programació.
· Pot còrrer en el explorador i en dispositius mòbils.
· Fàcil de aprendre.
· A més gratis  

inconvenients
· Menys eficient.
· Requereix un intèrpret.
· Una mala implementació de un programa en java, pot resultar lent.Llenguatge C

El llenguatge C es un llenguatge de programació de propòsit general que ofereix economia sintàctica, control de fluix i estructures fàcils i un bon conjunt de operadors. No es un llenguatge de molt alt nivell, es un llenguatge menut.

 avantatges
· es altament transportable.
· acces a memoria de baix nivel mitjançant el us de punters.
· interrupcions al procesador amb unions.
· conjunt reduït de paraules clau.
· per defecte, el pas de paràmetre a una funció es realitza per valors.
· punters a funcions i variables estàtiques, que permiteixen una forma rudimentaria de encapsulat i polimorfisme.

 inconvenients
· encapsulació
· soport natiu per a programació multihilo i reds de ordinadors.
· recolecció de basura nativa.
· careix d'institucions d'entrada/salida, d'instruccions per a maneig de cadenes de caracters, queda per a llibreria de rutines.
· funcions aniuades, encara que, GCC te aquesta característica com a extenció.


divendres, 29 de maig de 2015

Mi página sobre componentes electrónicos

Durant aquest tercer trimestre hem fet una pàgina web sobre els components electrònics, utilitzant la ferramenta jimdo.com. Podeu vore la meua fent clic ací.

dijous, 14 de maig de 2015

Numeros Primos

En matematicas , particularmente en Teoría de números o Aritmética, un número primo es un numero natural mayor que 1 que tiene únicamente dos diversores distintos: él mismo y el 1.1 2 Los números primos se contraponen así a los compuestos, que son aquellos que tienen por lo menos un divisor natural distinto de sí mismos y de 1. El numero 1, por convenio , no se considera ni primo ni compuesto.


CUBE: En la pelicula the cube , usan sujetos humanos para las pruebas dentro de los cubos , en los cuales ai ciertas series de numeros unos primos y los otros no en las que no ai numeros primos son trampas y en las que ahi numeros primos son seguras . 

Mapa mental poligons Kevin

Mapa Mental creado con GoConqr por Kevin Sanchis He

dijous, 30 d’abril de 2015

divendres, 27 de març de 2015

Numeros Primos


NÚMEROS PRIMOS 

Un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores distintos: él mismo y el 1.
Los diez primeros números primos a parte del 0 y del 1 son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.
Los números que no son primos se llaman números compuestos.
Para saber si un número es primo o no en una cifra de mas de dos números, tienes que descomponerlo en factores.
La primera prueba matemática que aparece en la película Cube es que los números primos eran los números que tenían trampa. 
 

dissabte, 14 de març de 2015

NOMBRES PRIMERS

NOMBRES PRIMERS
La primera prova matemàtica que la estudiant va realitzar en la pel·lícula va ser: Que els cubs que tenien els nombres primers eren els que tenien trampes, així que se suponia que no tenien que entrar a eixos cubs.
Però al final varen averiguar que no era així.
 • Els nombres primers són els nombres naturals diferents d'1 que compleixen la propietat que només són divisibles entre ells mateixos i entre 1.
 • Els 10 primers nombres primers són: 2,3,5,7.
 • Els nombres que no són primers s'anomenen: Nombres compostos.
 • Per a saber si un nombre és primer o no, podem fer una prova ràpida, i és descompondre el nombre en factors.


dijous, 5 de març de 2015

Procés bolcat clonació partició

Primer  hi ha que arrancar l'ordinador amb Live-USB-DRBL, després per a entrar a la BIOS hi ha que presionar la tecla suprimir o depén del fabricant. Després hi ha que buscar BOOT SEQUENCE que es on es configura l'arranc de l'ordinador i hi ha que seleccionar que arranque desde l' USB on tenim Live-USB-DRBL.
Quan desde l'USB arranques l'ordinador, deus d'anar al programa G-parted en l'USB i hi ha que instalarlo antes d'iniciarlo i després executarlo, una volta dins del G-parted hi ha que particionar el disc dur en 2 parts, Linux-Swap 4GB i l'atra en ext4.
Arranquem el clonezilla dienli node tenim les imatges a clonar .Li donem clonar i a canviar UUID a partició SWAP.
I a instalar GRUB sobre HD.

Procéso de clonación de una particiónPrimero arrancaremos el ordenador desde Live-USB-DRBL.( al arranque del ordenador pulsad la tecla suprimir o la cual venda de fabrica , esto os llevara a la BIOS y buscais Boot Sequence que es donde se arranca el ordenador y seleccionar que arranque desde el USB/DiscoDuro(USB) donde tenemos LiveUSB-DRBL.)

 Ir al programa Gparted(Tendremos que instalarlo en el USB antes de iniciarlo) y ejecutarlo , una vez dentro de el Gparted deberemos particonar el disco duro en dos partes, Linux-Swap 4GB y la otra en ext4.Arrancamos el clonezilla diciendole mode tenemos las imagenes a clonar.

Le damos clonar y a canviar UUID a partición SWAP.                                                         Y a instalar el Ubuntu14.04-64b.

BOLCAR CLON D'UNA PARTICIÓ

PASSOS PER BOLCAR CLON D'UNA PARTICIÓ
 • Muntar i connectar l'ordinador
 • Arrancar amb live-USB "DRBL" -> Per seleccionar que vulc arrancar des d'un USB, s'ha de prémer la tecla F12, F11 o Esc a l'arrancar, depenent de la marca de l'ordinador.


 • Si es pot, seleccionar UEFI USB
 • Al menú de DRBL, agafe l'opció de bolcar a RAM, per poder extreure l'USB i fer varis ordinadors al meteix temps.
 • No cal canviar l'idioma ni el teclat, ja que al terminal sempre apareix en anglès. Recordar les tecles que volem utilitzar on estar:
  / ----> -
  = ----> ¡
  - ----> '
 • Premem la tecla "Enter" per entrar a l'entorn gràfic de DRBL
 • Aquests passos no calen, ja estan els HD particionats:
 • Utilitzar Gparted per particionar HD
 • Eliminar les particions que no volem
 • Crear una nova partició
 • Fer la partició tot lo gran que es puga fer, menys 4GB • En els 4GB es fa una partició que es diu SWAP
 • Ejecutar el "Clonezilla live"
 • Seleccionar "Disk - Image"
 • Seleccionar que tenim les imatges a un "Samba_server" • L'adreça del servidor és 192.168.0.253
 • Les opcions no mencionades d'ara endavant són les per defecte. Ara són importants les majúscules i minúscules.
 • Les imatges es troben a /treball/Imatges
 • L'usuari és alumneFPB i la contrasenya FPBinfo • Seleccionar la imatge que vulgues restaurar: Ubuntu 16.04 64 bits amb LDAP i la data més recent. (per ara l'única que hi ha).
 • Seleccionem que volem restaurar sobre sda1
 • Ara ja comença el procés • Instalar gestor d'arranc GRUB i definir espai Swap
 • Obrir terminal i ejecutar:
sudo mount /dev/sda1 /mnt
sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
sudo mkswap -u facafaca-cacacaca-caca-cacade1afaca /dev/sda2


 • Canviar el nom de l'ordinador:
 • Obrir un terminal i executar:

sudo mount /dev/sda1 /mnt
sudo pcmanfm

 • A la finestra que s'obre:
 1. Pujar fins directori arrel
 2. Anar fins directori /mnt/etc
 3. Posar nou nom en els fitxers hostname i hosts (2ª línia, després de 127.0.1.1)

Proces bolcat d'una particio


El primer pas es arrancar el ordinador amb el usb live en la opcio de "DRBL" KMS

Despres utilizariem el programa Gparted per particionar el disc dur.
primer borrem les particions que no volem i creem les que nosaltres necesitem .
A continuacio fem una particio de extensio (ext4) y una de 4Gb de (linux-swap)

Quan ya les tenim fetes li donem a aplicar i despres ejecutem Clonezilla (live) i en la pantalla que ix a continuacio seleccion la 1a opcion de dispositiu local,agafem la opcion de sdg1 on tenim les imatges


Despres mos preguntara si son beeginer(novato) o Expert(experto) li diem beeginer i seleccionem restore parts,elegim la imatge que volem bolcar en el disc dur i per ultim comença el proces

dimecres, 4 de març de 2015

Procés Bolcat Clonació ParticióProcés Bolcat Clonació Partició

El primer pas es arrancar el ordinador amb el usb live en la opcio de "DRBL" KMS

Despres utilizariem el programa Gparted per particionar el disc dur,primer borrem les particions que no volem i creem les que nosaltres volem.A continuacio fem una particio de extensio (ext4) y una de 4Gb de (linux-swap)

Quan ya les tenim fetes li donem a aplicar i despres ejecutem Clonezilla (live) i en la pantalla que ix a continuacio seleccion la 1a opcion de dispositiu local,agafem la opcion de sdg1 on tenim les imatges


Despres mos preguntara si son beeginer(novato) o Expert(experto) li diem beeginer i seleccionem restore parts,elegim la imatge que volem bolcar en el disc dur i per ultim comença el proces

Procéso de clonación de una partición

En primer lugar arrancar el ordenador des de Live-USB-DRBL.(si no sabeis como es sencillo al arranque de el ordenaor presionad la tecla suprimir o la cual venda de fabrica , esto os llevara ala BIOS y en esta debereis buscar BOOT SEQUENCE que es donde se configura la manera en la que queremos que arranque el ordenador y seleccionar que arranque desde el USB donde tenemos LiveUSB-DRBL.)

Cuando arranquemos el ordenador desde el USB deberemos ir al programa Gparted(Tendremos que instalarlo en el USB antes de iniciarlo) y ejecutarlo , una vez dentro de el Gparted deberemos particonar el disco duro en dos partes, Linux-Swap 4GB y la otra en ext4.

Arrancamos el clonezilla diciendole node tenemos las imagenes a clonar.
Le damos clonar y a canviar UUID a partición SWAP.
Y a instalar GRUB sobre HD.
divendres, 23 de gener de 2015

TEOREMA DE PITAGORES

El teorema de pitagores en el seu enunciat habitual estableix que en un triangle rectangue la suma dels quadrats dels catets ( els costats que formen el angle recte ) es igual al cuadrad de la hipotenusa ( l'altre costat ).
El teorema es pot escriure en una equacio :
          a^2 + b^2 = c^2\!\,
on C representa la longitud de hipotenusa , i A i B representen longituds del altres dos costats.
El teorema es refereix tant a les àrees com a les longitudso pot dir-se que a les dues àrees i a les interpretacions mètriques.
                                     

Algunes demostracions del teorema es basen en una interpretació, algunes sobre l'altre, utilitzant tècniques algebraiques i geomètriques. El teorema pot ser generalitzat de diverses maneres, incloent espais de dimensió superior, als espais no euclidians, als objectes que no són triangles rectangles i, de fet, als objectes que no són en tots els triangles, però són n-dimensionals sòlids. El teorema de Pitàgores ha despertat l'interès fora de les matemàtiques com un símbol .

Existen otras ternas pitagoricas :Teorema De Pitágoras.


El teorema de pitágoras es la relación matemática, de cierta complejidad, más conocida por personas con un formación básica y que ofrece, al mismo tiempo, un importante valor práctico, teórica y didáctico, tanto en su versión aritmético-algebraica como en su version geométrica.

La geometría tiene un papel importante, y por tanto el teorema de Pitágoras no es solo conocido sino también usando ampliamente por los alumnos.

Un triángulo rectángulo el cuadrado del lado más largo (''la hipotenusa'') es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados (los catetos).

Se establece esta formula: 
                                   
Se pueden construir los dos cuadrados sobre sus catetos (a y b) y el cuadrado sobre la hipotenusa (c). Geométricamente se puede comprobar que cualquier triángulo rectángulo se cumple que la suma de las áreas de los cuadrados formados sobre sus catetos es igual al área del cuadrado constuido sobre la hipotenusa, es decir:
Igualdad de la suma de áres de los cuadrados de los catetos y el área del cuadrado de la hipotenusa en el teorema de PitágorasÁrea de los cuadrados de los catetos y la hipotenusa en el teorema de Pitágoras


Gracias al teorema de Pitágoras, en un trángulo rectángulo se puede hallar el valor de un cateto sabiendo el otro cateto y la hipotenusa.

Cálculos de un cateto a partir del otro y la hipotenusa por el teorema de Pitágoras


Es decir, el valor de un cateto se calcula a partir del otro y la hipotenusa mediante la siguiente fórmula:

Fórmula para el cálculo de un cateto a partir del otro y la hipotenusa por el teorema de PitágorasEl teorema de Pitágoras se puede extender a toda clase de triángulos. El teorema de Pitágoras generalizado relaciona la longitud de los tres lados de un triángulo cualquiera.

Dibujo de un triángulo para el teorema de Pitágoras generalizado.
Sea p el segmento de la proyencción del lado b sobre el lado c. La fórmula del teorema de Pitágoras generalizado es:Fórmula del teorema de Pitágoras generalizado.


TERNAS PITAGÓRICAS

El conjunto de ternas pitagóricas no tiene fin. Es facil demostralo usando la primera terna pitagórica (3,4 y 5):

Sea n un entero mayor que 1: 3n, 4n y 5n tambien son una terna pitagorica. Esto es verdad porque:

(3n)2 + (4n)2 = (5n)2               
n(3n, 4n, 5n)
2(6,8,10)
3(9,12,15)
...... etc ...
Así que puedes crear infinitas ternas pitagóricas a partir de la terna (3,4,5)