dijous, 27 de setembre del 2018

dimecres, 26 de setembre del 2018

dilluns, 24 de setembre del 2018

Traduir expressions a llenguatge algebraic.

 El doble d'un nombre menys 5La tercera part d'un nombre menys el doble d'un altre

 Dues vegades el quadrat d'un nombre, menys la seua tercera part.

 


 Un nombre menys tres vegades un altre, i tot al cubLa sisena part d'un nombre més 2 ha de ser igual a tresDividint el nombre d'estudiants d'una classe entre 2 i sumant 3 ha de donar 17

Formula de l'àrea d'un cercle


                            Formula de la longitud d'una circumferència.

Igualtats notables

  (suma per diferència)

 (quadrad de la suma)

 (quadrad de la diferència)

Traduir Expressions al llenguatge algebraic

*El doble d'un nombre menys 5.
*La tercera part d'un nombre menys el doble d'un altre.


* Dues vegades el quadrat d'un nombre, menys la seua tercera part.Julen Sanchez Sanchez

* Un nombre menys tres vegades un altre, i tot al cub.*La sisena part d'un nombre més 2 ha de ser igual a tres.*Dividint el nombre d'estudiants d'una classe entre 2 i sumant 3 ha de donar 17* Formula de l'àrea d'un cercle* Formula de la longitud d'una circumferència.

Busca per internet què i quines són les "Igualtats Notables":


Les identitats següents són unes formules que seran utils per fer calculs algebraics.


* Quadrat d'una suma


* Quadrat d'una resta


* Suma per diferència
Traduir expressions a llenguatge algebraic

El doble d'un nombre menys 5
*La tercera part d'un nombre menys el doble d'un altre


* Dues vegades el quadrat d'un nombre, menys la seua tercera partJulen Sanchez Sanchez


* Un nombre menys tres vegades un altre, i tot al cubLa sisena part d'un nombre més 2 ha de ser igual a tres*Dividint el nombre d'estudiants d'una classe entre 2 i sumant 3 ha de donar 17

Formula de l'àrea d'un cercle


Formula de la longitud d'una circumferència.