dimarts, 7 de maig del 2019

El sistema ABO de grups sanguinis i la codominància

ABO, glicosiltansferasa ABO
Els grups sanguinis del sistema ABO són conseqüencia de la presència de determinats antigènics als eritròcits. El gen Abo codifica per una glicosiltransefeasa que catalitza la transferència de carbohidrats de l'antigen "H" convertint-lo en els oligosacàrids antigènics A o B. L'al·lel A està associat amb l'addició d'N-acetalgalactosamina, i el B amb la de galactosa. Per altra banda, l'al·lel O presenta una seqüència gènica amb una deleció d'un parell de bases crític i dóna lloc a una proteïna inactiva, que no modifica l'antigen "H".Importància

El coneixement i l’estudi dels grups sanguinis humans té múltiples aplicacions, sent la més important testar la compatibilitat en les transfusions sanguínies, el que permet salvar la vida de milers de persones cada dia.