dilluns, 15 d’abril de 2019

RARS,Arginina-ARNt sintetasa

El gen RARS codifica ArgRS, la tRNA sintetasa citoplasmàtica per arginina, que forma part del complex multienzimàtic aminoacil-ARNt sintetasa. Un complex capacitat per unir nou aminoàcids diferents als seus respectius ARN de transferència.Flux de la informació genètica 
Per ser útil, la informació hereditària emmagatzemada a la seqüència d'àcids nucleics no hauria de romandre continguda en la molècula que la porta, ha de "circular". S'han descrit tres vies principals de transmissió, flux, d'informació per la cèl·lula: replicació, transcripció i traducció. El procés de replicació de l’ADN permet obtenir còpies idèntiques de la molècula original que fan possible la transmissió d'informació d'una molècula d'ADN a una altra.

Francis Crick va anomenar com dogma central de la biologia molecular aquest concepte de flux d'informació. 

La transcripció
Gràcies a la transcripció, la informació codificada a l'ADN passa a una molècula d'ARN que pot ser funcional en si mateixa o que actua com a intermediari en la síntesi de proteïnes. Aquesta molècula, depenent del tipus d'unitat de transcripció i d'organisme, pot no ser modificada o pot patir una sèrie de canvis anomenats genèricament processament o maduració d'ARN.
Unitat de transcripció
És el segment d'ADN a partir del qual es sintetitza una molècula d'ARN durant el procés de transcripció. Inclou les seqüències d'ADN necessàries per al començament (promotor) i acabament (terminador) del procés. No existeix una relació u a u entre el nombre de gens i el nombre de transcrits diferents.Traducció i codi genètic
Mitjançant la traducció, la informació dipositada a la seqüència d'ARN dirigeix la síntesi d'una cadena polipeptídica que, després de les modificacions químiques i el plegat corresponent, es convertirà en proteïna funcional.
Severo Ochoa (1905-1993, Premi Nobel de Medicina o Fisiologia en 1959) va tindre un paper rellevant en l’establiment del codi genètic en ser codescobridor de l’enzim polinucleòtid fosforilasa capacitat per sintetitzar ARN in vitro a partir de ribonucleòtids.


El codi genètic és el conjunt de relacions entre triplets de bases i aminoàcids que permeten la conversió de seqüències d'àcids nucleics (ADN o ARN) en proteïnes dins les cèl·lules dels éssers vius, en el procés de síntesi de proteïnes. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada