dimecres, 16 de maig de 2018

Competència Digital : Post preguntes 1, 2 i 3

1. Defineix maquinari i programari. Posa tres exemles de cada.

Maquinari : Es la part física de un ordinador (hardware). Es classifica rincipalment er situació (central o periferic) i funció (entrada, sortida, entrada-sortida o emmagatzematge).

Programari : Es el conjunt dels rogrames informátics, rocediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Compren el conjunt sistematic dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades.
2. Explica el concepte de xarxa informàtica i classifica les xarxes que coneixes segon l'extenció d'aquestes.

Una xarxa informàtica es un conjunt d'ordinadors interconnectats entre ells que permet que aquests comprateixin recursos ( impressores, discos durs, etc...) i informació (programes i dades).

Xarxa d'àrea personal (PAN) : és una xarxa d'ordinadors usada per a la comunicació entre els dispositius de la comutadora (telèfons incloent les ajudes digitals personals) a prop d'una persona.


Xarxa d'àrea local (LAN) : és una xarxa que es limita a una àrea especial relativament petita tal com una habitació, un sol edifici, nau o avió.


Xarxa d'àrea metropolitana (MAN) : és una xarxa d'alta velocitat (banda amla) que dóna cobertura en una geogràfica extensa.


Xarxa d'àrea àmlia (WAN) : és una xarxa que séstén sobre una àrea geogràfica extensa.


Xarxa d'àrea virtual (VPN) : és un grup de computadores amb un conjunt comú de recursos a compartir i de requeriments, que es comuniquen com si estiguessin adjunts a una divisió lògica de xarxes de computadores en la qual tots els nodes oden arribar als altres el medi de difusió (domini del medi de difusió) en la capa d'enllaç de dades.3. Que és un full de calcul? Indica un parell de funcions que es puguen realitzar amb un full de calcul.

Un full de calcul és un programa informàtic que permet maniular dades numèriques i alfanumeriques disposades en forma de taules. Normalment és possible realitzar càlculs comlexos amb fórmules i funcions, i a partir d'aquestes dibuixar tot tipus de gràfics.

En el full de càlcul es poden fer gràfiques de qualsevol tipus i també es pot fer una taula amb la mitja de les notes de un alumne, i moltes coses més.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada