dimecres, 15 de març de 2017

La teoria de tot

LA TEORIA DE TOT La teoria del tot (o ToE per les seues sigles en anglès, Theory of Everything) és una Teoria hipotètica de la fìsica teórica que explica i conecta en una de sola tots els fenòmens físics coneguts. Inicialment, el terme va ser usat amb una connotació irònica per a referir-se a diverses teories sobregeneralitzades. Després, el terme es va popularitzar en la física quántica en descriure una teoria que podria unificar o explicar amb un model simple de teories totes les interaccions fonamentals de la natura.
Va haver-hi nombroses teories del tot proposades per físics teòrics en el segle passat, però fins ara cap n'ha estat capaç de superar una prova experimental; han tingut tremendes dificultats perquè les seues teories tinguen resultats experimentals estables. El primer problema per a produir una teoria del tot és que les teories acceptades, com la mecànica quántica i la relativitat general, són radicalment diferents en les descripcions de l'univers: les formes senzilles de combinar-les condueixen ràpidament a la "renormalització" del problema, en què la teoria no ens dóna resultats finits per a dades quantitatives experimentals. Finalment, un nombre de físics no espera que la teoria del tot siga descoberta.
aquesta teoria rep el nom de bosson de higs

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada