dimarts, 5 de juny de 2018

Competència Digital: Preguntes 1, 2 i 3


1. Defineix maquinari i programari. Posa tres exemples de cada. 

-Programariprocessadors de textsistema operatiu, aplicacions software.
És el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador
-Maquinari- targeta de xarxa targeta gràfica,  microprocessador
El maquinari d'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques.


2. Explica el concepte de xarxa informàtica i classifica les xarxes que coneixes segons l’extensió d’aquestes.


Una xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors. La finalitat principal per a la creació d'una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distància, assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions.
Xarxa d'àrea personal (PAN)
Xarxa d'àrea local (LAN)
Xarxa d'àrea metropolitana (MAN)
Xarxa d'àrea àmplia (WAN)
Xarxa d'àrea virtual (VPN)


3. Què és un full de càlcul? Indica un parell de funcions que es puguen realitzar amb un full de càlcul.

Un full de càlcul és un programa informàtic que permet manipular dades numèriques i alfabètiques disposades en forma de taules. Normalment és possible realitzar càlculs complexos amb fórmules i funcions, i a partir d'aquestes dibuixar tot tipus de gràfics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada