dimarts, 5 de juny del 2018

Competència Digital: preguntes 4 a 10


4. Identifica el concepte que correspon a cada definició, fent servir algun d’aquests termes: Navegador, programa de presentacions, reproductor de so, disc dur, editor d'imatges, processador de text, full de càlcul, placa base, correu electrònic i microprocessador.
-processador de text- Permet escriure textos de diferents formats: cartes, currículums vitae, felicitacions, etc.
-Navegador- Aplicació que permet l'accés a pàgines web remotes.
-Placa base- Targeta que connecta tots els dispositius del maquinari d'un ordinador.
-Microprocessador- Microxip que s'encarrega de processar tota la informació del sistema informàtic; és com el cervell de l'ordinador.
-Editor d'imatges- Programa per a retocar o retallar una imatge.


5. Classifica els següents perifèrics segons siguen d'entrada, eixida o mixtos: (0,2 punts per resposta correcta. 
ENTRADA- Impressora, ratolí.
EIXIDA- Altaveu.
MIXTOS- Mòdem, pantalla tàctil.


6. Llig les característiques de l'ordinador de la imatge i extrau-ne la informació necessària per completar la taula.
Microprocessador - Intel Core i3-6100U, Dual-Core 2.3 GHz
Disc dur - HDD de 1 TB
Memòria RAM - RAM de 8 GB
Sistema Operatiu - WINDOWS 10
Grandària del monitor - Pantalla de 19"


7. Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les següents recomanacions per a fer una compra segura per Internet.
V  a) Desconfiar de les ofertes massa bones.
F  b) Pots fiar-te sempre i comprar en qualsevol lloc que oferisca serveis de comerç electrònic.
F  c) Escollir sempre la primera oferta per a evitar que els preus pugen.
V  d) Cerca empreses que afavorisquen l'encriptació de les teues dades i que treballen des de servidors segurs.


8. Què és un Podcast?
a. Un arxiu de so en format ogg o mp3 -Aquesta es la correcta-
b. Una xarxa social -no-
c. Un document de text -no-
d. Un programa per a editar música -no-


9. Dels següents programes d'edició d'imatges digitals, quin és gratuït?
a. Corel draw -no-
b. Photoshop -no-
c. GIMP  -Aquest es el correcte-
d. Tots -no-


10. Quina d’aquestes és una IP correcta?
a. 192.168.1.113 -Aquesta es la correcta-
b. 56.34.255.257 -no-
c. 271.3.0.8 -no- 
d. 199.7.3.288 -no-

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada