dimarts, 5 de juny de 2018

Ciències: post energia.

1. La humanitat fa servir diverses fonts d’energia i no totes provoquen els mateixos impactes.
a. Defineix impacte mediambiental.
b. Diferencia els conceptes d’energia renovable i no renovable.
c. Cita dos exemples de fonts d’energia renovables i dos de fonts no renovables.
d. Associa les fonts d’energia que has posat a l’apartat anterior amb els impactes que generen, si és que en generen. En cas que no generen impactes, argumenta-ho també.


a. Per impacte ambiental s'entén l'efecte que produeix una determinada acció humana sobre el medi ambient en els seus diversos aspectes. Les accions humanes, motivades per la consecució de diverses finalitats, provoquen efectes col·laterals sobre el medi natural o social. Mentre els efectes perseguits solen ser positius, els efectes secundaris poden ser positius o, el que és més el cas, negatius.

b. Les energies no renovables són les energies que es troben a la Terra en quantitat limitada i, per tant, s’exhaureixen amb l’ús. Les energies renovables són aquelles que es troben en quantitat ilimitada i, per tant, no s’exhaureixen amb l’ús. 

c. Energies no renovables: PETROLI i MATERIALS FISSIONABLES I FUSIONABLES.
Energies Renovables: ENERGIA SOLAR i ENERGIA GEOTÈRMICA.

d. Petroli L’efecte hivernacle, es deu a l’augment de CO2 a l’atmosfera, és un cas típic d’impacte global.
Materials Fissionables i Fusionables - Generació de residus sòlids, contaminació d’aqüífers i emissió de gasos contaminants
Energía Solar - La tecnologia actual permet la utilització de l'energia solar mitjançant dos procediments: L'aprofitament tèrmic que consisteix en l'absorció de l'energia solar i la seva transformació en calor. La conversió fotovoltaica que permet de transformar directament l'energia solar en energia elèctrica. L'energia procedent del sol és la font directa o indirecta de gairebé tota l'energia que utilitzem.

Energia Geotèrmica - És l’energia que pot obtenir-se mitjançant l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra. Tipus de fonts geotèrmiques: Aigües termals molt calentes. Magma (roques foses).Central Geotèrmica de Nesjavellir, en la zona volcànica de Hengill (Islàndia).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada