divendres, 4 de novembre de 2016

Soc Christofer i questa es el meu treball de google drive.

Rectangle d'Or

  • Què és la regla d'or.

La "divina proporció" és el nom que rep la raó entre dues magnituds, com ara longituds de línies, quan compleixen l'anomenada "regla d'or", un exemple:
Si tenim una línia d'una certa longitud i la dividim en dos troços de longituds a i b, aquestes longituds compliran la "regla d'or", o estaran en "proporció àurea" si es compleix que:
explicarà

                                                             • Què és un rectangle d'or.

El rectangle daurat o auri és el rectangle que posseeix una proporcionalitat entre els seus costats igual a la raó àuria. És a dir que és aquell rectangle en el qual en dividir la base entre l'altura dóna Phi.

  • Com es construeix.
 Es construeix a partir de regle i compàs seguint els passos següents:
1. Es construeix un quadrat
2. Es traça una línia des de la meitat del costat del quadrat fins a una de les seves cantonades, donant un segment.
3. Emprant aquesta línia com a radi, es col·loca la punta del compàs en la meitat del quadrat i s'acaba fins a tallar en el punt recte.
4. Es completa el rectangle . 
Quina és la successió de Fibonacci.
 La successió de Fibonacci és una successió matemàtica de nombres naturals tal que cada un dels seus termes és igual a la suma dels dos anteriors. Aquesta successió fou descrita per primera vegada per Leonardo de Pisa (àlies Fibonacci) i cadascun dels seus termes rep el nom de nombre de Fibonacci.

Comença aixi: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55....
Cap comentari:

Publica un comentari