dilluns, 14 de novembre de 2016

Rectangle d'or


  • Què és la regla d'or.
La "divina proporció" és el nom que rep la raó entre dues magnituds, com ara longituds de línies, quan compleixen l'anomenada "regla d'or", un exemple:
Si tenim una línia d'una certa longitud i la dividim en dos troços de longituds a i b, aquestes longituds compliran la "regla d'or", o estaran en "proporció àurea" si es compleix que:
  • Què és un rectangle d'or  • Com es construeix.
Procediment:
 1.- Dibuixem un quadrat i dividim vertical per la mitat amb una guia.  
  2.-Tracem una línia  del punt de la mitja costa del quadrat fins la cantonada  oposada .
   3.- Posem aquesta línia horitzontalment i des del punt mitja al quadrat.
   4.- Dibuixem un rectangle d'or, un costat es el del quadrat, l'altre fins el final de la línia anterior. 
  • Com s'encadenen els rectangles d'or uns dins altres.


  • Quina és la successió de Fibonacci i posa els 10 primers termes.
La successió de Fibonacci és una succió matemàtica de nombres naturals tal que cada un dels seus termes és igual a la suma dels dos anteriors. Aquesta successió fou descrita per primera vegada per Leonardo Pisa (àlies Fibonacci) i cadascun dels seus termes rep el nom de nombre de Fibonacci.n12345678910

F(n)11235813213455


          


Cap comentari:

Publica un comentari