dimecres, 29 de novembre de 2017

Treball sobre els Virus i el VIH
"Malalties Infeccioses" 


  • Víriques

  • Bacterianes

  • Micòsi (Fongs)

  • Protozoosi

  • Priòniques


  • Víriques :
"Les malalties víriques són aquelles produïdes per la invasió, en el nostre organisme, de virus infecciosos. Existixen des de les més comunes i innòcues, com són els refredats, que solen ser la majoria, fins a les minories més greus i epidèmiques, com l'Ebola o el Sida. Tractament als virus no se'ls pot combatre amb antibiòtics, que, en canvi, sí que servixen per a destruir els bacteris. Per sort, hi ha uns quants fàrmacs, com la ribavirina i l'acyclovir, que poden contindre la propagació dels invasors vírics sense destruir les cèl·lules hoste"
Resultat d'imatges de enfermedades víricas
  • Bacterianes :
"Una malaltia bacteriana és aquella malaltia infecciosa causada per bacteris. Pot afectar plantes i animals de formes molt distintes. Este tipus de malalties, si hi ha tractament i el metge ho considera oportú, es poden tractar amb antibiòtics. De manera habitual el tractament que s'utilitza per a solucionar la majoria d'infeccions bacterianes de la pell són els antibiòtics d'ús tòpic. Encara que, depenent de l'extensió de la zona afectada, de la intensitat de la infecció i de la profunditat de la mateixa pot resultar més convenient la utilització d'un tractament sistèmic i deixar l'aplicació de l'antibiòtic tòpic com un recurs complementari"

Resultat d'imatges de enfermedades bacterianas

  • Micòsi (Fongs) :
"La micosi és la infecció per culpa d'un fong, que és difícil d'amagar i a més és molt contagiós. L'ungla afectada es torna més grossa que la resta i presa un color groc o marró (a vegades negre) . El fong pot afectar el llit de l'ungla i pot provocar inflamació i dolor.Un dels remeis casolans més popular és el de ficar les ungles infectades en una solució que mat el fong que causa la decoloració i les deformen. Les solucions que s'utilitzen normalment són el vinagre diluït, la pols blanquejadora i el peròxid d'oxigen."
Imatge relacionada


  • Protozoosi :

"Els protozous són considerats sers unicel·lulars simples que poden apareixen de manera individual o en colònies i constituïxen la manifestació més elemental de vida animal. Alguns d'ells són causants de malalties en els sers humans. El nivell de gravetat de les malalties causades per protozous poden anar des de lleus en els millors casos, i fins a mortals en els pitjors. El tractament que s'utilitza ben sovint és la cloroquina i també bacteris serquitarias, com a tractament recentment descobert."

Resultat d'imatges de protozoos
  • Priòniques :

"Les malalties priónicas són processos neurodegenerativos produïts pel metabolisme aberrant d'una proteïna priónica, que afecten sers humans i animals durant un període d'incubació prolongat, amb caràcter transmissible i evolució clínica fatal. Entre les seues manifestacions clíniques sobreïxen: demència, atàxia, insomni, paraplegies, parestèsies i conductes anormals. No hi ha tractament que cure, millore o controle els símptomes i signes d'estes afeccions, per la qual cosa hi ha respecte d'això nombrosos interrogants i opinions controvertides en la comunitat científica"Resultat d'imatges de enfermedades prionicas

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada