dijous, 17 de gener de 2019

Energia Nuclear: Fissió vs. Fusió vs. Fusió - 2n Trim.

A)

Fusió: 

És la reacció nuclear per la qual dos àtoms lleugers de carrega similar s'uneixen per formar un més pesat, alliberant o absorbint una gran quantitat d'energia
Resultado de imagen de imagenes fusion nuclear
Requisits:
1.-Alta temperatura que forma un nou estat de la matèria(Plasma)
2.-Confinament
3.-Densitat suficient del plasma

Mètodes de confinament:
(Gravitatori):la gravetat confina les partícules en un espai prou restringit perquè es produeixen les reaccions.
(Magnètic):les partícules elèctricament carregades son atrapades en un espai reduit per l'acció d'un camp magnètic.
(Inercial):es crea un mitja tan dens que les partícules no puguin escapar sense xocar entre si.

Avantatges: Font d'energia gairebé inesgotable/Produeix mes energia/No produeix residus radioactius directes/Recurs energètic potencial a gran escala/Ha utilitzat es abundant i no radioactiu.

Inconvenients:Poc rendible per produir energia/produeix residus/Es un procés inviable.

B)

Fissió:

Resultat d'imatges de Fissió

Es una reacció per la qual en fer incidir  neutrons sobre un nucli pesat, es divideix en dues, alliberant molta energia i emetent 2 o 3 neutrons.

 Avantatges: Escassa contaminació atmosfèrica, només produeix vapor d'aigua/ Alt rendiment enrgètic, Energia que produeix més electricitat

Inconvenients: Risc de contaminació radioactiva produeix residus/ Difícil eliminació ràpida i segura dels residus font agotable/ Pot produir accidents nuclears.


 

 


1 comentari: